• Dream Rev

การตลาดแบบดั่งเดิมกับการตลาดดิจิทัล (Traditional vs Digital Marketing)

April 25, 2017

การตลาดแบบดั่งเดิม (Traditional Marketing) เป็นการตลาดที่จะไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เพราะจะเป็นการสื่อสารเพียงด้านเดียว เช่น การโฆษณาผ่านโทรทัศน์, วิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ, ป้ายตามสถานที่ต่างๆ และลูกค้าจะไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นอะไรได้ เพราะเป็นการรับสารอยู่ฝ่ายเดียว ซึ่งการทำการตลาดแบบดั่งเดิมนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการทำการตลาดค่อยข้างสูง ใช้ระยะเวลาในการทำการตลาดเป็นระยะเวลานานกว่าจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ วิธีการวัดผลลัพธ์ไม่แม่นยำและรู้ผลในทันที แต่วิธีนี้จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าการทำการตลาดแบบออนไลน์เพราะลูกค้าจะรู้สึกว่ามีตัวตนจริงๆ

 

ตัวอย่างการโฆษณาแบบการตลาดแบบดั่งเดิม

 

 

การตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นการตลาดที่ใช้อินเทอร์เน๊ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ถึงลููกค้าได้อย่างง่ายดายและลูกค้าสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ประกอบการได้ทันที ทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราและนำไปปรับปรุงได้ทันที โดยค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดด้วยวิธีนี้จะค่อยข้างต่ำกว่าการทำการตลาดแบบดั่งเดิม อีกทั้งข้อมูลต่างๆสามารถอัพเดทได้ตลอดเวลาด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่า สามารถวัดผลได้แบบ real-time และแม่นยำกว่า แต่สิ่งที่เป็นข้อเสียเปรียบวิธีแบบดั่งเดิมก็คือ ในเรื่องของความน่าเชื่อถือ เพราะข้อมูลที่อยู่บนโลกออนไลน์มีอยู่เยอะมาก ทำให้ลูกค้าต้องใช้เวลาในการศึกษาและตัดสินใจที่จะเชื่อข้อมูลในแต่ละแหล่งพอสมควร แต่ทั้งนี้การตลาดแบบดิจิทัลจะทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง เพราะถ้าการตลาดของเรามีเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรา ก็จะทำให้เกิดกระแสของการบอกต่อๆกันจึงทำให้คนรู้จักเราได้ง่ายขึ้น

 

ตัวอย่างการโฆษณาแบบการตลาดแบบดิจิทัล

 

 

เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจวิธี "การทำการตลาดดิจิทัล" ไม่เช่นนั้นเราเองก็จะตกเทรนด์และไม่สามารถสู้กับคู่แข่งได้

 

บทสรุป

การตลาดทั้งแบบดั่งเดิมและดิจิทัลต่างก็มีข้อดี ข้อเสียของมันในแต่ละรูปแบบ เพราะฉะนั้นหากคุณเองที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องมีความเข้าใจในการทำการตลาดทั้งสองรูปแบบแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งคุณเองไม่จำเป็นต้องเลือกว่าถ้าวันนี้จะทำการตลาดจะเลือกทำแค่ช่องทางเดียว แต่คุณสามารถผสมผสานรูปแบบการทำการตลาดทั้งสองแบบเข้าด้วยกันได้และนั่นจะทำให้ธุรกิจของคุณมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและเป็นที่น่าจดจำของลูกค้าของคุณมากยิ่งขึ้น

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

ขายของออนไลน์อะไรดี?

July 29, 2018

1/3
Please reload

Recent Posts